e-mail: info@patertheofilos.gr


Ο  Αργύρης Ναστόπουλος επιλέγει για εσάς τα καλύτερα 20 Ελληνικά κομμάτια !!

  • ΔΕΥΤΕΡΑ
  • ΤΡΙΤΗ
  • ΤΕΤΑΡΤΗ
  • ΠΕΜΠΤΗ
  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  • ΣΑΒΒΑΤΟ
  • ΚΥΡΙΑΚΗ


ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Ευλογητός ο Θεός υμών πάντοτε νύν καί αεί καί είς...

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης,...

Close